Mińsk - stolica naszych północno wschodnich sąsiadów+

Mińsk - stolica naszych północno wschodnich sąsiadów