Temat czasownika w języku rosyjskimTemat czasownika w języku rosyjskim

Czasownik w języku rosyjskim ma dwa typy tematów: temat bezokolicznika oraz temat czasu teraźniejszego (temat czasu przyszłego prostego = temat czasu teraźniejszego). Część form czasownikowych tworzona jest od tematu bezokolicznika, a pozostała część – od tematu formy czasu teraźniejszego.

Jak określić temat bezokolicznika?

Temat bezokolicznika w języku rosyjskim możemy wyodrębnić w bardzo łatwy sposób: wystarczy oddzielić sufiks bezokolicznika [-ти, -ть]: куша-ть, лепи-ть, нес-ти, вез-ти.

Temat bezokolicznika bardzo łatwo wyodrębnić od czasownika w formie czasu przeszłego oddzielając sufiks –л, oraz końcówkę (do tego można użyć każdej formy, oprócz formy rodzaju męskiego, ponieważ nie zawsze występuje sufiks ): купил (м.р.), купила (ж.р.), купило (ср.р.), купили (мн.ч.).

Jak określić temat czasu teraźniejszego?

Żeby wyodrębnić temat czasu teraźniejszego, trzeba oddzielić końcówkę osobową od czasownika w formie 3 osoby liczby mnogiej [dla I koniugacji: –ут, -ют; dla II koniugacji: -ат, -ят ]: пиш-ут, чита-ют; говор-ят, суш-ат.

Temat czasownika w języku rosyjskim – w jakim celu należy znać zasady określania?

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższych tabelach – na podstawie przedstawionych przykładów widać, że temat czasownika niezbędny jest do tworzenia pozostałych form czasownika. Znajomość tematu czasownika wpływa na poprawność tworzenia innych form czasownikowych.

Formy czasownika utworzone od tematu bezokolicznika Przykład tworzenia formy
1 Czasu przeszłego trybu oznajmującym: Купи-ть → купи-л, спрятать → спрята-ла.
2 Trybu przypuszczającego: Купи-ть → купи-л бы, спрятать → спрята-ла бы.
3 Imiesłowu przymiotnikowego czasu przeszłego strony czynnej: Купи-ть → купи-вш-ий, спрятать → спрята-вш-ая.
4 Imiesłowu przymiotnikowego czasu przeszłego strony biernej: Купи-ть → купи-л → куп-л-енн-ый, спрятать → спрята-нн-ая.
5 Imiesłowu przysłówkowego uprzedniego: Купи-ть → купи-в, спрятать → спрята-в.

 

Formy czasownika utworzone od tematu czasu teraźniejszego Przykład tworzenia formy
1 Czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego trybu oznajmującego: Нес-ут, чита-ют, принес-ут, прочита-ют
2 Trybu rozkazującego: Нес-ут → нес-и, чита-ют→ читай.
3 Imiesłowu przymiotnikowego czasu teraźniejszego strony czynnej: Нес-ут → нес-ущ-ий, чита-ют→ чита-ющ-ая.
4 Imiesłowu przymiotnikowego czasu teraźniejszego strony biernej: Нес-ут → нес-ом-ая, чита-ют→ чита-ем-ая.
5 Imiesłowu przysłówkowego współczesnego: Нес-ут → нес-я, чита-ют→ чита-я

Czasowniki rosyjskie Nauka rosyjskiego

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account