Temat czasownika w języku rosyjskim

Temat czasownika w języku rosyjskimTemat czasownika w języku rosyjskim

Czasownik w języku rosyjskim ma dwa typy tematów: temat bezokolicznika oraz temat czasu teraźniejszego (temat czasu przyszłego prostego = temat czasu teraźniejszego). Część form czasownikowych tworzona jest od tematu bezokolicznika, a pozostała część – od tematu formy czasu teraźniejszego.

Jak określić temat bezokolicznika?

Temat bezokolicznika w języku rosyjskim możemy wyodrębnić w bardzo łatwy sposób: wystarczy oddzielić sufiks bezokolicznika [-ти, -ть]: куша-ть, лепи-ть, нес-ти, вез-ти.

Temat bezokolicznika bardzo łatwo wyodrębnić od czasownika w formie czasu przeszłego oddzielając sufiks –л, oraz końcówkę (do tego można użyć każdej formy, oprócz formy rodzaju męskiego, ponieważ nie zawsze występuje sufiks ): купил (м.р.), купила (ж.р.), купило (ср.р.), купили (мн.ч.).

Jak określić temat czasu teraźniejszego?

Żeby wyodrębnić temat czasu teraźniejszego, trzeba oddzielić końcówkę osobową od czasownika w formie 3 osoby liczby mnogiej [dla I koniugacji: –ут, -ют; dla II koniugacji: -ат, -ят ]: пиш-ут, чита-ют; говор-ят, суш-ат.

Temat czasownika w języku rosyjskim – w jakim celu należy znać zasady określania?

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższych tabelach – na podstawie przedstawionych przykładów widać, że temat czasownika niezbędny jest do tworzenia pozostałych form czasownika. Znajomość tematu czasownika wpływa na poprawność tworzenia innych form czasownikowych.

Formy czasownika utworzone od tematu bezokolicznikaPrzykład tworzenia formy
1Czasu przeszłego trybu oznajmującym:Купи-ть → купи-л, спрятать → спрята-ла.
2Trybu przypuszczającego:Купи-ть → купи-л бы, спрятать → спрята-ла бы.
3Imiesłowu przymiotnikowego czasu przeszłego strony czynnej:Купи-ть → купи-вш-ий, спрятать → спрята-вш-ая.
4Imiesłowu przymiotnikowego czasu przeszłego strony biernej:Купи-ть → купи-л → куп-л-енн-ый, спрятать → спрята-нн-ая.
5Imiesłowu przysłówkowego uprzedniego:Купи-ть → купи-в, спрятать → спрята-в.

 

Formy czasownika utworzone od tematu czasu teraźniejszegoPrzykład tworzenia formy
1Czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego trybu oznajmującego:Нес-ут, чита-ют, принес-ут, прочита-ют
2Trybu rozkazującego:Нес-ут → нес-и, чита-ют→ читай.
3Imiesłowu przymiotnikowego czasu teraźniejszego strony czynnej:Нес-ут → нес-ущ-ий, чита-ют→ чита-ющ-ая.
4Imiesłowu przymiotnikowego czasu teraźniejszego strony biernej:Нес-ут → нес-ом-ая, чита-ют→ чита-ем-ая.
5Imiesłowu przysłówkowego współczesnego:Нес-ут → нес-я, чита-ют→ чита-я

Czasowniki rosyjskie Nauka rosyjskiego

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry