Słownik rosyjskich imion męskich oraz żeńskich z literą “Ё”

Słownik rosyjskich imion męskich oraz żeńskich z literą ЁSłownik rosyjskich imion męskich oraz żeńskich

Litera “Ё” jest używana w języku rosyjskim bardzo rzadko, z reguły w słownikach, książkach dla dzieci, oraz podręcznikach dla uczących się rosyjskiego oraz niekiedy w nazwach towarowych, zazwyczaj litera Ё jest zapisywana jako е, np.: пришел zamiast пришёл.

Rosyjskie imiona męskie z literą “Ё”

 • Август. Гутёнок, Гутёночек, Гутёнушка, Гутёша, Гутёшенька, Гутёшечка
 • Авксентий. Аксён, Аксёнка, Аксёнушка, Аксёнчик, Аксёшечка, Аксёшенька, Ксенёк, Ксёна, Ксёнушка, Ксёнчик, Ксёшенька, Ксёшечка
 • Аксён. Аксёнович, Аксёновна; Аксёнка Аксёнушка, Аксёнчик, Аксёшечка, Аксёшенька, Ксёна, Ксёнушка, Ксёнчик, Ксёшенька, Ксёшечка
 • Александр. Лёкса, Лёкша, Лёня, Лёска, Лёська, Лёся, Санёк, Санёчек, Шурёнок, Шурёночек
 • Алексей. Алёка, Алёкочка, Алёкса, Алёнечка, Алёня, Алёха, Алёша, Алёшенька, Алёшечка, Алёшик, Алёшка, Ёлик, Ёличек, Ёленька, Лелёка, Лёка, Лёкочка, Лёкса, Лёкся, Лёленька, Лёлечка, Лёлик, Лёлька, Лёля, Лёнечка, Лёник, Лёнка, Лёнька, Лёньша, Лёнюшка Лёня, Лёся, Лёха, Лёша, Лёшенька, Лёшечка, Лёшик, Лёшка
 • Анатолий. Анатолёк, Толёнок, Толёночек, Толёнушка
 • Аникита. Китёк, Китёнок, Китёночек, Китёнушка
 • Ардалион. Лёнечка, Лёнька, Лёнюшка, Лёня
 • Артамон. Артёма, Артёмушка, Тёма, Тёмка, Тёмонька, Тёмочка, Тёмушка, Тёмчик
 • Артемий. Артёмович, Артёмовна; Артёмушка, Артёма, Артёмка, Артёмчик, Артёмочка, Артёмша, Артёша, Артёшенька, Артёшка, Тёма, Тёмка, Тёмонька, Тёмочка, Тёмушка, Тёмчик
 • Артём. Артёмович, Артёмовна; Артёмушка, Артёмка, Артёмчик, Артёмочка, Артёша, Тёма, Тёмочка, Тёмушка, Тёмка
 • Валентин. Валёк, Валёчек, Лёля
 • Валериан. Валёк, Лёка, Лёконька
 • Валерий. Валёк, Валёнок, Валёчек, Лёка, Лёлька, Лёля
 • Василий. Васёна, Васёнка, Васёнька, Васёня, Васёчек, Васёнечка, Васёк, Васёха, Васёчек, Василёк, Василёчек
 • Виктор. Витёк, Витёнок, Витёчек, Витёша, Витёшенька, Витёшечка
 • Вилен. Лёнечка, Лёнька, Лёня
 • Виленин. Лёнечка, Лёнька, Лёня
 • Виталий. Витёк, Витёнок, Витёчек, Витёша, Витёшенька, Витёшечка
 • Владилен. Лёнечка, Лёнька, Лёня
 • Владлен. Лёня
 • Всеволод. Лёдик, Лёденька
 • Всемил. Милёша
 • Гавриил. Ганёк, Ганёчек
 • Георгий. Егорёк, Егорёня, Егорёчек
 • Гилар. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Гиларий. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Григорий. Гринёк, Гринёчек
 • Дан. Данёк, Данёчек, Данёшенька
 • Даниил. Данёк, Данёша, Данёшенька, Данёшечка
 • Дементий. Дёма, Дёмка, Дёмочка, Дёмушка, Дёмя
 • Демид. Дёма, Дёмка, Дёмочка, Дёмушка
 • Демокрит. Дёма, Дёмка, Дёмочка
 • Демьян. Дёма, Дёмка, Дёмочка, Дёмушка, Дёмя
 • Дмитрий. Митёк, Митён, Митёха
 • Добромил. Милёша
 • Евгений. Женёк, Женёчек
 • Егор. Егорёк, Егорёчек, Ёра
 • Елеферий. Алфёр, Алфёрушка, Алфёрка
 • Елизар. Лизарёнок, Лизарёночек
 • Емельян. Мелёха, Мелёша, Мелёшенька, Мелёшечка, Мелёшка
 • Еремей. Ерёма, Ерёмка, Ерёмушка, Ерёмочка, Ёма, Ёмка, Ёмонька, Ёмочка, Ёмушка, Ёмша
 • Ермий. Ерёма, Ерёмушка, Ерёмочка
 • Ермил. Ерёма, Ерёмушка, Ерёмочка
 • Ермолай. Ерёма, Ерёмушка, Ерёмочка
 • Зенон. Зенёк, Зенёчек
 • Зиновий. Зенёк, Зинёк, Зинёчек
 • Иван. Ванёк, Ванён, Ванёнка, Ванёнок, Ванёнушка, Ванёчек, Иванёнок, Иванёночек
 • Игорь. Игорёк, Игорёша, Игорёшенька, Игорёшечка, Игорёнечка, Игорёнушка, Игорёнчик, Игорёха, Игорёчек
 • Иларий. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Иларион. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Иосиф. Ёсечка, Ёсюшка
 • Кир. Кирёк, Кирёнок, Кирёночек
 • Кириак. Кирёк, Кирёнок, Кирёночек
 • Кириан. Кирёк, Кирёнок, Кирёночек
 • Кирик. Кирёк, Кирёнок, Кирёночек
 • Кирилл. Кирёк, Кирёнок, Кирёночек
 • Клеоник. Клёна, Клёник, Клёночка, Клёнушка, Клёня
 • Ксенофонт. Аксёнушка, Ксёна, Ксенёк, Ксенёчек
 • Кузьма. Кузёна, Кузёнка, Кузёночка, Кузёнушка
 • Лавр. Лаврёнушка, Лаврёшенька, Лаврёшечка, Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Ларг. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Ларгий. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Лев. Лёва, Лёвушка, Лёвочка, Лёвка, Лёвонька, Лёвик, Лёка, Лёконька, Лёкочка, Лёнечка, Лёнька, Лёня, Лёсечка, Лёсик
 • Левкий. Лёва, Лёвка, Лёвочка, Лёвушка
 • Лель. Лёленька, Лёлечка, Лёлик, Лёлька, Лёля, Лёха, Лёша, Лёшенька, Лёшечка, Лёшик, Лёшка
 • Лени’н. Лёнечка, Лёник, Лёнька, Лёня
 • Леон. Лёва, Лёвушка, Лёвочка, Лёвонька, Лёвка, Лёнечка, Лёник, Лёнька, Лёня
 • Леонард. Лёня, Лёра
 • Леонид. Лёня, Лёнечка, Лёдя, Лёка, Лёконька, Лёкочка, Лёля, Лёник, Лёнка, Лёнька, Лёньша, Лёнюшка, Лёсик, Лёся, Лёха, Лёша, Лёшенька, Лёшечка, Лёшик, Лёшка
 • Леонт. Лёва, Лёвка, Лёвочка, Лёнечка, Лёнька, Лёня
 • Леонтий. Лёва, Лёвка, Лёвонька, Лёвочка, Лёна, Лёнечка, Лёник, Лёнка, Лёнька, Лёньша, Лёнюшка, Лёня
 • Людмил. Милёша, Милёшик
 • Максим. Максимёнок, Максёна, Максёнка
 • Марий. Марёк, Марёчек
 • Мартин. Мартинёк, Мартинёчек
 • Матвей. Матёша, Матёшенька, Матёшечка, Матёшка
 • Мелетий. Мелёха, Мелёша, Мелёшенька, Мелёшечка, Мелёшка
 • Мефодий. Нефёдка, Нефёдочка, Нефёдушка
 • Милонег. Милёша, Милёшик
 • Милорад. Милёша, Милёшик
 • Милослав. Милёша, Милёшик
 • Михаил. Михалёк, Михалёчек, Михасёк, Мхасёчек
 • Наполеон. Лёва, Лёвка, Лёвушка
 • Нестор. Терёнька, Терёня, Терёха, Терёшенька, Терёша, Терёшечка, Терёшка
 • Нефёд. Нефёдович, Нефёдовна; Нефёдушка, Нефёдонька, Нефёдка
 • Никита. Китёк, Китёнок, Китёночек
 • Николай. Колёк
 • Олег. Лёка, Лёкочка, Лёконька, Лёкочка, Лёха, Лёша, Лёшенька, Лёшечка, Лёшик, Лёшка, Олёшка
 • Олимпий. Олёшка, Олёшенька, Олёшечка
 • Павел. Олёшка, Олёшенька, Олёшечка
 • Павлин. Олёшка, Олёшенька, Олёшечка
 • Памфил. Панфилёк, Панфилёнок, Панфилёночек
 • Пантелеимон и Пантелеймон (разг.). Лёвочка
 • Пармён. Пармёнович, Пармёновна; Пармёнка, Пармёнушка, Пармёнчик, Пармёнка, Пармёха, Пармёша, Пармёшенька, Пармёшечка, Пармёшка
 • Парфений. Панфёрка, Панфёронька, Панфёрушка, Парфён, Парфёнка, Парфёнушка, Парфёнчик, Парфёха, Парфёша, Парфёшенька, Парфёшечка, Парфёшка
 • Парфён. Парфёнович, Парфёновна; Панфёрка, Панфёронька, Панфёрушка, Парфёнка, Парфёнушка, Парфёнчик, Парфёнка, Парфёха, Парфёша, Парфёшенька, Парфёшечка, Парфёшка
 • Перегрин. Гринёк, Гринёчек
 • Пётр. Петёк, Петёха, Петёша, Петёшенька, Петёшечка, Пётра, Пётрушка
 • Прокоп. Прокопёнушка, Прокопёнчик, Прокопёшечка
 • Прокопий. Прокопёнушка, Прокопёнчик, Прокопёшечка
 • Протерий. Тёна, Тёнка, Тёночка, Тёнушка, Терёха, Терёшенька, Терёша, Терёшечка, Терёшка
 • Протолеон. Лёва, Лёвка, Лёвонька, Лёвочка, Лёвушка
 • Рев. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Ревмир. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Ревокат. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Рёрик (первый русский князь)
 • Савелий. Савёлка, Савёлушка
 • Савёл. Савёлович, Савёловна; Савёлушка, Савёлонька, Савёлка, Севёлчик
 • Селевкий. Лёва, Лёвка, Лёвочка, Лёвушка
 • Селивёрст. Селивёрстович, Селивёрстовна; Селивёрстушка, Селивёрстка
 • Сильвёрст. Сильвёрстович, Сильвёрстовна; Силивёрстушка, Силивёрстка
 • Семён. Семёнович, Семёновна; Семёнка, Семёнушка, Сёма, Сёмка, Сёмонька, Сёмочка, Сёмушка
 • Сергей. Сергунёк, Сергунёчек, Серёга, Серёжа, Серёженька, Серёжечка, Серёжик, Серёжка, Серёнечка, Серёнушка, Серёня
 • Сильвестр. Селивёрстка, Селивёрсточка, Селивёрстушка, Сильвёрстка, Сильвёрстушка
 • Степан. Степанёк, Стёпа, Стёпик, Стёпка, Стёпонька, Стёпочка, Стёпушка, Стёпчик
 • Терентий. Терёнечка, Терёнька, Терёня, Терёха, Терёшенька, Терёшка, Тёша, Тёшенька, Тёшечка, Тёшка
 • Тертий. Тёна, Тёнка, Тёночка, Тёнушка, Терёха, Терёшенька, Терёша, Терёшечка, Терёшка
 • Тимофей. Тёмка, Тёмонька, Тёмочка, Тёмушка, Тёмчик
 • Фёдор. Фёдорович, Фёдоровна; Федёшка, Федёшенька, Федёшечка, Фёдорка, Фёдорушка
 • Филарет. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Фемелий. Мелёха
 • Филипп. Филёк, Филёчек
 • Флор. Флёра, Флёрка, Флёронька, Флёрочка, Флёрушка, Хрулёк, Хрулёчек
 • Христиан. Христёня
 • Христофор. Христёня
 • Яков. Ясёк, Ясёчек
 • Ярём. Ярёмочка, Ярёмушка, Ярёмчик

Rosyjskie imiona żeńskie z literą “Ё”

 • Августа. Гутёнок, Гутёночка, Гутёнушка
 • Августина. Гутёнок, Гутёночка, Гутёнушка
 • Александра. Алёна, Лёкса, Лёня, Лёса, Лёска, Шурёна, Шурёнка, Шурёнок, Шурёночка
 • Алёна. Алёнушка, Алёнка, Лёнушка, Лёнка, Лёночка
 • Алла. Алёк, Алёчек, Алёченька
 • Анастасия. Настёк, Настёна, Настёнка, Настёночка, Настёнушка, Настёха, Тёна, Тёнка, Тёночка, Тёнушка
 • Анна. Анёк, Аннёнка, Анёночка, Анёнушка
 • Антонина. Тонёк, Тонёчек, Тонёченька
 • Артемия. Тёма,Тёмка, Тёмонька, Тёмочка, Тёмушка, Тёмчик (а также Тема, Темка, Теша и др. без буквы Ё)
 • Аэлита. Ёлочка, Ёлонька
 • Валентина. Валёк, Валёна, Валёнка, Валёночка, Валёнушка, Валёчек, Лёленька, Лёлечка, Лёлюшка
 • Валерия. Валёнок, Валёчек, Лёка
 • Василиса. Васёна, Васёнка, Васёночка, Васёнушка, Васёнька, Васёня, Василёк
 • Васса. Васёнька, Васёня, Васёнюшка
 • Вероника. Веронёша, Веронёшенька, Веронёшечка, Нёша, Нёшенька, Нёшечка
 • Виола. Ёлка, Ёлочка, Ёлонька
 • Виринея. Вирёша, Вирёшка, Вирёшенька, Вирёшечка
 • Всемила. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Галина. Галёк, Галёка, Галёчек, Галёшенька, Галёшечка
 • Гемелла. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Гортензия. Тёна, Тёнка, Тёночка, Тёнушка
 • Дарья. Дарёна, Дарёнка, Дарёночка, Дарёнушка, Дарёха, Дарёша, Дарёшенька, Дарёшечка, Дарёшка
 • Добромила. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Евгения. Женёк, Женёночка, Женёчек
 • Евдокия. Дунёк, Дунёнка, Дунёха, Дунёша
 • Екатерина. Катёк, Катёна, Катёнка, Катёночка, Катёнок, Катёночек, Катёнушка, Катёха, Катёша
 • Елена. Алёна, Алёнка, Алёночка, Алёнушка, Алёха, Алёша, Ёлка, Ёлочка, Лёленька, Лёлечка, Лёлик, Лёлька, Лёлюшка, Лёля, Лёкочка, Лёна, Лёник, Лёнка, Лёнушка, Лёка, Лёнечка, Лёночка, Лёньша, Лёсенька, Лёсечка, Лёся, Олёна, Олёнка, Олёночка, Олёнушка
 • Емилиана. Ёмочка, Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Звезда. Звёздонька, Звёздочка, Звёздушка
 • Зенона. Зенёк, Зенёчек, Зенёшенька
 • Зинаида. Зенёк, Зинёк, Зенёчек, Зинёчек, Зинёшенька, Зинёшечка
 • Зиновия. Зенёк, Зинёк, Зенёчек, Зинёчек, Зинёшенька, Зинёшечка
 • Илария. Ларёк, Ларёнок, Ларёночка, Ларёнушка
 • Ирина. Ирчёк, Ирчёнок, Ирчёночка, Ирчёнушка
 • Камилла. Камилёк, Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Клара. Ларёк, Ларёнок, Ларёночка, Ларёнушка
 • Клариса. Ларёк, Ларёнок, Ларёночка, Ларёнушка
 • Клеопатра. Клёна, Клёник, Клёночка, Клёнушка, Клёня, Клёпа, Клёпочка, Клёпушка, Клёпонька, Клёпка
 • Клёна. Клёночка, Клёнушка
 • Ксения. Ксёна, Ксенёк, Ксенёша, Ксёша, Ксёшенька, Ксёшечка
 • Лавра. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Лариса. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек, Ларёночка, Ларёнушка, Ларёчек, Ларёченька
 • Лаура. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Леокадия. Лёка, Лёконька, Лёкочка, Лёкушка
 • Леонида. Лёнька, Лёня
 • Леонилла. Лёла
 • Леонтия. Лёня
 • Лёйла (от Игоря Северянина)
 • Лилия. Лилёк, Лилёчек, Лилёшенька, Лилёшечка, Лилёк, Лилёчек
 • Лия. Лилёк, Лилёчек
 • Любовь. Любёночек, Любёнушка
 • Любомила. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Людмила. Люсёк, Люсёнка, Люсёнок, Люсёчек, Люсёченька, Люсёчечка, Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Майя. Маёк, Маёныш, Маёнок, Маёночек, Маёнушка, Маёночка
 • Маргарита. Ритёнок, Ритёночек, Ритёнушка
 • Марина. Маринёнок, Маринёночек, Маринёнушка, Маринёша, Маринёшенька, Мринёшечка, Маришёк, Маришёчек
 • Мария. Манёк, Манёша, Марёка, Марёнка, Марёха, Мусёнок
 • Мартина. Марёха, Марёшенька, Марёшечка
 • Матрёна. Матрёнушка, Матрёночка, Матрёнка, Матрёша, Матрёшка, Матрёшенька, Матрёшечка, Матрёха
 • Матрона. Матрёнка, Матрёночка, Матрёнушка, Матрёха, Матрёша, Матрёшенька, Матрёшечка, Матрёшка
 • Мелания. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Мелитина. Лёнька, Лёня, Милёша
 • Милица. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Милослава. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Милютина. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Мина. Минёк, Минёныш, Минёшенька, Минёшечка
 • Надежда. Надёженька, Надёжка, Надёк, Надёна, Надёнка, Надёночка, Надёнушка, Надёха
 • Нада. Надёженька, Надёжка, Надёк, Надёна, Надёнка, Надёночка, Надёнушка, Надёха
 • Наталья. Наталёк, Наталёчек, Натулёк, Натулёчек, Натулёчик
 • Олеся. Лисёна, Лисёнонька, Лисёночка, Лисёнушка
 • Олимпиада. Лилёчек, Лилёшечка
 • Олимпия. Лилёчек, Лилёшечка
 • Ольга. Алёнка, Ёлочка, Лёленька, Лёлечка, Лёлик, Лёлька, Лёльча, Лёльчица, Лёлюшка, Лёля, Лёка, Лёна, Лёник, Лёнька, Лёня, Олёна, Олёнка, Олёночка, Олёнушка, Олёшка
 • Ольда. Лёленька, Лёлечка, Лёлик, Лёлька, Лёля
 • Поликсения. Ксёна, Ксенёк, Ксёша, Ксёшенька, Ксёшечка
 • Радмила. Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Раиса. Раёк, Раёшенька, Раёшечка
 • Рахиль. Лилёчек, Лилёшечка
 • Рева. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Ревекка. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Ревмира. Рёва, Рёвка, Рёвонька, Рёвочка, Рёвушка
 • Савелла. Савёлка, Савёлонька, Савёлушка
 • Светлана. Светулёк, Светулёчек
 • Стелла. Звёздочка
 • Степанида. Стёпка, Стёпонька, Стёпочка, Тёша, Тёшенька, Тёшечка, Тёшка
 • Стефания. Стёпушка
 • Тамара. Томулёк, Томулёчик, Томунёк, Томунёчек
 • Татьяна. Танёк, Танёнка, Танёчек
 • Тома. Томунёк, Томунёчек, Томунёшечка
 • Томила. Милёша, Томунёк, Томунёчек
 • Феодора. Фёдорка
 • Феофила. Фефёла, Фефёлка, Фефёлушка
 • Фёкла. Фёклушка, Фёклонька
 • Флёна. Лёна, Лёнечка, Лёнька, Лёня, Флёнка, Флёнонька, Флёночка, Флёнушка, Флёшенька
 • Филарета. Ларёк, Ларёнок, Ларёночек
 • Христиана. Христёня, Христёнюшка
 • Христина. Христёна, Христёнка, Христёночка, Христёнюшка, Христёня
 • Элеонора. Лёка, Лёля, Лёлечка, Лёлюшка
 • Эллада. Элёк
 • Эмилия. Ёмочка, Милёша, Милёшенька, Милёшечка
 • Юлия. Юлёнок, Юлёша, Юлёшенька, Юлёшечка

1 komentarz do “Słownik rosyjskich imion męskich oraz żeńskich z literą “Ё””

 1. Честно говоря, слишком много вариантов имен которые в жизни не употребляються ))
  Да и учить такое по книжке – бессмысленно, такие нюансы в именах (уменьшительно-ласкательные формы) познаються в живом общении

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Przewiń do góry