Mińsk - stolica naszych północno wschodnich sąsiadów+

Mińsk – stolica naszych północno wschodnich sąsiadów