Mińsk – stolica naszych północno wschodnich sąsiadów