kurs gramatyki języka rosyjskiego+

Użycie przedrostka пол- w języku rosyjskim