Temat czasownika w języku rosyjskim

Temat czasownika w języku rosyjskim Czasownik w języku rosyjskim ma dwa typy tematów: temat bezokolicznika oraz temat czasu teraźniejszego (temat czasu przyszłego prostego = temat czasu teraźniejszego). Część form czasownikowych tworzona jest od tematu bezokolicznika, a pozostała część – od tematu formy czasu teraźniejszego. Jak określić temat bezokolicznika? Temat bezokolicznika w języku rosyjskim możemy wyodrębnić […]

Temat czasownika w języku rosyjskim Read More »