Proste słowa po rosyjsku. Uczymy się czytać

Proste słowa po rosyjsku. Uczymy się czytać

Drogi Użytkowniku!

Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na poprzednich lekcjach. Lekcję tę poświęcamy czytaniu! Właśnie tak – dziś dowiesz się jak skutecznie i szybko nauczyć się czytać po rosyjsku.

Od litery do sylaby po rosyjsku

Nasze doświadczenie podpowiada, że czytanie w procesie nauki języka rosyjskiego dla początkujących jest zadaniem przyjemnym, jednak wymagającym wiele skupienia. Mamy tu do czynienia z konfrontacją podobnych i bardzo mylących liter i dźwięków w języku rosyjskim i polskim – niektóre litery wyglądają podobnie, jednak oznaczają zupełnie inny dźwięk. Jest to jedna z przyczyn, dla której początkowy etap nauki rosyjskiego będzie opierał się na czytaniu sylab. Następnie przejdziemy do czytania słów bliskich znaczeniowo słowom w języku polskim oraz kolejno czytania trudniejszych wyrazów.

Twarde i miękkie spółgłoski rosyjskie. Treningu nigdy za wiele

By rzetelnie przygotować Cię do czytania, w nauce rosyjskiego dla początkujących od Rosyjski.pro znalazło się odpowiednie miejsce na trenowanie czytania zawsze twardych i zawsze miękkich spółgłosek.

Włożyliśmy sporo pracy w przygotowanie tego materiału. Liczymy teraz na Ciebie. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się lekcją, udostępnisz ją, zostawisz komentarz, polubisz stronę i/lub wpis. Każda informacja o naszej pracy jest niezwykle ważna.

Proste słowa. Uczymy się czytać po rosyjsku.

Znasz już litery alfabetu rosyjskiego, wiesz jak je nazwać odrębnie i znasz ich brzemiennie w słowach. Nadszedł więc czas, by zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Nic tak nie cieszy, jak praktyczne wykorzystanie teorii. Zatem do dzieła!

Od zawsze wyznaję zasadę, że najlepiej jest uczyć się czytać metodą sylabową. Również Ciebie również zachęcam, by od razu czytać sylabami. Pomożemy Ci w tym!

Pierwszy etap będzie zabawny. Tutaj przyda Ci się odrobina dystansu do siebie J Pamiętaj, każda osoba ucząca się języka obcego wygląda na początku ŚMIESZNIE i to jest NORMALNE!

Zacznijmy od spraw prostych – sylaby.

Uwaga!

Zauważyłeś zapewne, że niektóre litery w języku rosyjskim są podobne do liter w języku polskim, jednak oddają zupełnie inny dźwięk:

litera alfabetu rosyjskiegooddaje dźwiękprzykład jak odczytaćtłumaczenie słowa
Вwворона[warona]wrona
Нnнос[nos]nos
Рrрека[rika]rzeka
сsсосна[sasna]sosna
уuухо[uha]ucho
хhхлеб[hlep]chleb

 

 

Potrenuj. Posłuchaj. Uśmiechnij się, a następnie czytaj sylaby razem z lektorem.

Zapamiętaj. Zapis podany w tabeli służy wyłącznie nauce artykulacji dźwięków. Nie jest to zapis ortograficzny! Informacje w tabeli nie wyczerpują wszystkich możliwych połączeń spółgłoski z samogłoską. Miejsca opuszczone oznaczają, że takich połączeń nie ma w języku rosyjskim.

Na te sylaby trzeba zwrócić szczególną uwagę

W nawiasie podaję dźwięki samogłosek języka rosyjskiego: [и], [ы], [у], [э], [о], [а].

Do określania charakteru w języku rosyjskim używamy konstrukcji:

Би би биБы бы быБу бу буБе бе беБэ бэ бэБо бо боБа ба ба
Ви ви виВы вы выВу ву вуВе ве веВэ вэ вэВо во воВа ва ва
Ги ги гиГы гы гыГу гу гуГе ге геГэ гэ гэГо го гоГа га га
Ди ди диДы ды дыДу ду дуДе де деДэ дэ дэДо до доДа да да
Жи жи жи———-Жу жу жуЖе же же———-Жо жо жоЖа жа жа
Зи зи зиЗы зы зыЗу зу зуЗе зе зеЗэ зэ зэЗо зо зоЗа за за
Ки ки киКы кы кыКу ку куКе ке кеКэ кэ кэКо ко коКа ка ка
Ли ли лиЛы лы лыЛу лу луЛе ле леЛэ лэ лэЛо ло лоЛа ла ла
Ми ми миМы мы мыМу му муМе ме меМэ мэ мэМо мо моМа ма ма
Ни ни ниНы ны ныНу ну нуНе не неНэ нэ нэНо но ноНа на на
Пи пи пиПы пы пыПу пу пуПе пе пеПэ пэ пэПо по поПа па па
Ри ри риРы ры рыРу ру руРе ре реРэ рэ рэРо ро роРа ра ра
Си си сисы сы сысу су сусе се сесэ сэ сэсо со соса са са
Ти ти титы ты тыту ту туте те тетэ тэ тэто то тота та та
Фи фи фифы фы фыфу фу фуфе фе фефэ фэ фэфо фо фофа фа фа
Хи хи хихы хы хыху ху хухе хе хехэ хэ хэхо хо хоха ха ха
Ци ци цицы цы цыцу цу цуце це це———-   цо цо цоца ца ца
Чи чи чи————чу чу чуче че че———-   чо чо чоча ча ча
Ши ши ши———шу шу шуше ше ше———-шо шо шоша ша ша
Щи щи щи———щу щу щуще ще ще———-  що що щоща ща ща

Czytamy po rosyjsku z lektorem

Wskazówka. Jeśli chcesz poprawnie przeczytać słowo, spójrz na nie i w myślach podziel na sylaby. Teraz zobaczysz przykłady słów graficznie rozdzielone na sylaby. Przeczytasz słowa, których rosyjskie brzemiennie z pewnością pozwoli Ci domyślić się ich znaczenia w języku polskim.

Potrenuj. Posłuchaj. Uśmiechnij się, a następnie czytaj wyrazy razem z lektorem.

 

Członkowie rodziny

Ма́ма, па́па, брат, сестра́, ба́бушка, де́душка

Części ciała

Нос, голова́, па́лец, зуб, коле́но, нога́, рука́

Przedmioty z naszego otoczenia

Дом, окно́, стол, ла́мпа, ведро́, замо́к

Zwierzęta

Кот, коро́ва, слон, гусь, рысь

Zaimki dzierżawcze, czyli takie które wskazują na przynależność przedmiotu

Мой, твой, наш, ваш

Napoje

Вода́, сок, вино́, молоко́

Produkty spożywcze

Хлеб, бу́лка, мука́, мя́со

Drzewa

Дуб, оре́х, берёза

Czytamy po rosyjsku z lektorem

Umiesz już odczytać słowa, których znaczenia możesz się domyślić. Potrenujemy tę samą umiejętność na słowach znaczeniowo dalekich od języka polskiego.

Potrenuj. Posłuchaj. Uśmiechnij się, a następnie czytaj wyrazy razem z lektorem.

Członkowie rodziny

Племя́нник, шу́рин, де́верь

Części ciała

Позвоно́чник, спина́, суста́в

Przedmioty z naszego otoczenia

Потоло́к, фата́, гарди́ны

Zwierzęta

Соба́ка, пету́х, а́ист

Zaimki dzierżawcze, czyli takie które wskazują na przynależność przedmiotu

Моего́, твоего́, на́шего, её

Napoje

Чай, ко́фе, шампа́нское

Produkty spożywcze

Лук, свёкла, конфе́та

Drzewa

Я́сень, хурма́

 

Zapamiętaj!

Zwróć uwagę na poprawną wymowę w trakcie odczytywania poszczególnych wyrazów:

Pamiętaj, że zawsze miękko czytamy spółgłoski: ч, щ

Zawsze twardo czytamy spółgłoski: ж, ш, ц

Chcesz szybko nauczyć się rosyjskiego? Sprawdź rosyjski kurs online z Kasią i Kostkiem.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij! Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Przewiń do góry