Uczymy się czytać po rosyjsku – litera Ч

uczymy się czytać po rosyjsku чайка

Dziś uczymy się czytać literę “Ч” w języku rosyjskim. Proszę pamiętać, że w języku rosyjskim “Ч” wymawiamy jak polską literę “ć”. 
Użytkownicy wersji płatnej mają dostęp do nagrań audio: [kurs języka rosyjskiego online – litera Ч] 

Часы́

Говоря́т: «Часы́ стоя́т».
Говоря́т: «Часы́ спеша́т».
Говоря́т: «Часы́ иду́т,
но немно́жко отстаю́т».
Мы смотре́ли с Ми́шкой вме́сте,
но часы́ стоя́т на ме́сте.
В. Орло́в.

Бычо́к в кле́вере

Идёт по кле́веру бычо́к.
Его́ бочо́к, как кабачо́к.
Как бараба́н, его́ живо́т.
Он кле́вер це́лый день жуёт.
И вдруг несётся во весь дух
к бычку́ рассе́рженный пасту́х.
Бочко́м из кле́вера бычо́к.
Бочко́м бычо́к — и наутёк!

Я. Райнис

Ка́пля в мо́ре

Кто пла́чет? Ма́ленькие ма́льчики и ма́лень­ки́е де́вочки. Пла́чут дере́вья о проше́дшем до́ждике. Но зна́ешь, кто бо́льше всех пла́чет? Морска́я черепа́ха. Мы ка́к-то раз пойма́ли та­кую́ черепа́ху. Она́ была́ большо́й-большо́й. Не черепа́ха, а настоя́щий до́мик на косола́пых но́жках. Посади́ли мы э́ту черепа́ху на па́лубу. А она́ вдруг распла́калась. У́тром пла́чет, ве́­чером пла́чет и в обе́д то́же кап-кап… Укати́­лось со́лнышко в мо́ре — черепа́ха пла́чет. Ей со́лнышко жа́лко. Пога́сли звёзды — сно́ва пла́чет. Жа́лко ей звёздочек.

Нам то́же ста́ло жа́лко черепа́ху. Мы от­пусти́ли её в си́нее мо́ре. Пото́м узна́ли: обма­ну́ла она́ нас… Ничего́ ей не жа́лко бы́ло. Пла́чут черепа́хи потому́, что живу́т в мо́ре. Вода́ в мо́ре солёная. Ли́шнюю соль из воды́ чере­па́хи и выпла́кивают.

Г. Цыферов

Я зна́ю, что ча́йки живу́т в мо́ре, чабаны́ — к гора́х, а ча́йники — на ку́хне. Черепа́хи живу́т в песке́, червяки́ — в земле́, а чу́чело — на ого­ро́де. Кро́ме того́, я зна́ю, что чиж живёт в гнез­де́, сверчо́к — на чердаке́, а в ста́ром чемода́не — мы́ши. Я да́же зна́ю, хотя́ ни ра́зу не ви́дел, что в чёрном чула́не живёт како́е-то чёрное чу­до́вище. Я слы́шал, как оно́ там че́шется и чи­ха́ет от сы́рости.

Но вот кто живёт в часа́х, я до сих пор не зна́ю. Ско́лько раз их ни разви́нчивал, ничего́, кро́ме колёсиков и ви́нтиков, там нет.

Кто же тогда́ там ти́кает?

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Przewiń do góry