Rosyjski online, Nauka języka rosyjskiego za darmo, Nauka rosyjskiego przez internet

Odmiana czasowników | Спряжение глаголов

Znajdziecie tu najczęściej spotykane przykłady odmiany czasowników pierwszej (I) oraz drugiej (II) koniugacji w języku rosyjskim, a także przykłady odmiany rosyjskich czasowników nieregularnych. Ponadto podane są sposoby tworzenia form czasu przeszłego, teraźniejszego oraz przyszłego czasowników w języku rosyjskim.

I) Tryb oznajmujący

a) Czasowniki w czasie teraźniejszym oraz przyszłym prostym | Глаголы в настоящем и будущем простом времени.

I koniugacja czasowników w języku rosyjskim | Первое спряжение

II koniugacja czasowników w języku rosyjskim | Второе спряжение

Czasowniki nieregularne w języku rosyjskim | Разноспрягаемые глаголы

b) Czasowniki w czasie przeszłym | Глаголы в прошедшем времени.

Czasowniki w czasie przeszłym w języku rosyjskim | Прошедшее время глаголов

c) Czasowniki w czasie przyszłym złożonym | Глаголы в будущем времени.

II) Tryb przypuszczający

III) Tryb rozkazujący