Wprowadzenie - alfabet rosyjski, wymowa, informacje ogólne

Alfabet rosyjski (Cyrylica) | Русский алфавит (Кириллица)

Litery drukowane Nazwa litery Wymowa Polski odpowiednik
А а А A A
Б б Бэ Be B
В в Вэ We W
Г г Гэ Ge G
Д д Дэ De D
Е е Йе Je Je, ie
Ё ё Йо Jo Jo, io
Ж ж Жэ Że Ż, rz
З з Зэ Ze Z
И и И I I
Й й И краткое I kratkaje J
К к Ка Ka K
Л л Эл El L
М м Эм Em M
Н н Эн En N
О о О O O
П п Пэ Pe P
Р р Эр Er R
С с Эс Es S
Т т Тэ Te T
У у У U U
Ф ф Эф Ef F
Х х Ха Ha Ch, h
Ц ц Цэ Ce C
Ч ч Че tćie Ć
Ш ш
Ша Sza Sz
Щ щ
Ща śa Ś
Ъ Твёрдый знак Twiordyj znak**
Ы ы Ы Y Y
Ь Мягкий знак Miakkij znak**
Э э Э оборотное E abarotnaje E
Ю ю Йу Ju Ju, iu
Я я Йа Ja Ja, ia

Alfabet rosyjski z wymową

Odsłuchaj zapis fonetyczny czytanych liter alfabetu rosyjskiego.
Czytaj dalej » Wprowadzenie — alfabet rosyjski, wymowa, informacje ogólne