Gramatyka | Грамматика

Gramatyka języka rosyjskiego

Wyrazy sprawiające trudności w napisaniu w języku rosyjskim – cz.1

Wyrazy, które zawsze piszemy z "не" łącznie Wyrazy te spotykane są w języku rosyjskim dość często i sprawiają problemy z pisownią samym Rosjanom. Cóż więc mówić o obcokrajowcach uczących się tego pięknego języka? Aby ułatwić ich zapamiętanie i rozumienie dodaliśmy akcenty i tłumaczenie. Rosyjsko-polski słowniczek Неспроста́ - nie bez powodu Недосу́г - brak czasu Недосы́п …

Wyrazy sprawiające trudności w napisaniu w języku rosyjskim – cz.1 Czytaj dalej »

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – лев, рот, ковёр W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż …

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami Czytaj dalej »

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z tematem zakończonym na ц

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – дворец, близнец (sufiks -ец po jednej i dwóch spółgłoskach) W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba …

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z tematem zakończonym na ц Czytaj dalej »

Zaimki rzeczowne rosyjskie

Zaimki rzeczowne rosyjskie | Местоимения-существительные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki osobowe, zwrotne: себя, pytano-względne: кто, что, nieokreślone: некто, нечто, кто-то, что-то и др., przeczące: никто, ничто. Zaimki w języku rosyjskim W języku rosyjskim cechy morfologiczne tych zaimków są podobne do cech morfologicznych rzeczowników. Posiadają rodzaj, liczbę i przypadek. Oprócz tego zaimki osobowe posiadają niezmienną …

Zaimki rzeczowne rosyjskie Czytaj dalej »

Zaimki przymiotne rosyjskie

Zaimki przymiotne rosyjskie | Местоимения-прилагательные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii) wszystkie zaimki określone, cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей, zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne. zaimki przeczące: никакой, ничей Zaimki w języku rosyjskim Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne …

Zaimki przymiotne rosyjskie Czytaj dalej »

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Zaimki liczebne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные Zaimki w języku rosyjskim Do tej małej grupy zaimków w języku rosyjskim należą: zaimek pytający ско́лько, zaimek wskazujący сто́лько, zaimki nieokreślone не́сколько, сто́лько-то, ско́лько-нибудь i inne. Rosyjskie zaimki liczebne odmieniają się tylko przez przypadki. Podobnie jak liczebniki w именительного i винительного …

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Czytaj dalej »

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich Jak już wspominałem wcześniej, w języku rosyjskim istnieje tylko jedenaście liczebników zbiorowych: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро. Najczęściej są używane оба, обе, двое, трое, четверо oraz семеро (np. w bajkach: семеро козлят, семеро храбрецов, мудрецов итд). Zaczniemy od najczęściej występujących оба, обе. W języku …

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich Czytaj dalej »

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu знание, ущелье

Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu – знание, ущелье. W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza …

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu знание, ущелье Czytaj dalej »

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim | Переходные и непереходные глаголы Czasowniki rosyjskie dzielą się na przechodnie i nieprzechodnie. Czasowniki przechodnie oznaczają czynność, która jest skierowana bezpośrednio na obiekt. Mogą one posiadać dopełnienie bliższe w bierniku bez przyimka, odpowiadające na pytanie kogo?/ co?, np.: купить книгу, помыть кота, написать письмо. W niektórych przypadkach dopełnienie …

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim Czytaj dalej »

Przewiń do góry