Gramatyka | Грамматика

Gramatyka języka rosyjskiego

Wyrazy sprawiające trudności w napisaniu w języku rosyjskim – cz.1

Wyrazy, które zawsze piszemy z "не" łącznie Wyrazy te spotykane są w języku rosyjskim dość często i sprawiają problemy z pisownią samym Rosjanom. Cóż więc mówić o obcokrajowcach uczących się tego pięknego języka? Aby ułatwić ich zapamiętanie i rozumienie dodaliśmy akcenty i tłumaczenie. Rosyjsko-polski słowniczek Неспроста́ - nie bez powodu Недосу́г - brak czasu Недосы́п [...]

Wyrazy sprawiające trudności w napisaniu w języku rosyjskim – cz.1 Read More »

Zaimki rzeczowne rosyjskie

Zaimki rzeczowne rosyjskie | Местоимения-существительные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki osobowe, zwrotne: себя, pytano-względne: кто, что, nieokreślone: некто, нечто, кто-то, что-то и др., przeczące: никто, ничто. Zaimki w języku rosyjskim W języku rosyjskim cechy morfologiczne tych zaimków są podobne do cech morfologicznych rzeczowników. Posiadają rodzaj, liczbę i przypadek. Oprócz tego zaimki osobowe posiadają niezmienną

Zaimki rzeczowne rosyjskie Read More »

Zaimki przymiotne rosyjskie

Zaimki przymiotne rosyjskie | Местоимения-прилагательные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii) wszystkie zaimki określone, cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей, zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne. zaimki przeczące: никакой, ничей Zaimki w języku rosyjskim Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne

Zaimki przymiotne rosyjskie Read More »

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Zaimki liczebne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные Zaimki w języku rosyjskim Do tej małej grupy zaimków w języku rosyjskim należą: zaimek pytający ско́лько, zaimek wskazujący сто́лько, zaimki nieokreślone не́сколько, сто́лько-то, ско́лько-нибудь i inne. Rosyjskie zaimki liczebne odmieniają się tylko przez przypadki. Podobnie jak liczebniki w именительного i винительного

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Read More »

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich Jak już wspominałem wcześniej, w języku rosyjskim istnieje tylko jedenaście liczebników zbiorowych: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро. Najczęściej są używane оба, обе, двое, трое, четверо oraz семеро (np. w bajkach: семеро козлят, семеро храбрецов, мудрецов итд). Zaczniemy od najczęściej występujących оба, обе. W języku

Odmiana liczebników zbiorowych rosyjskich Read More »

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim | Переходные и непереходные глаголы Czasowniki rosyjskie dzielą się na przechodnie i nieprzechodnie. Czasowniki przechodnie oznaczają czynność, która jest skierowana bezpośrednio na obiekt. Mogą one posiadać dopełnienie bliższe w bierniku bez przyimka, odpowiadające na pytanie kogo?/ co?, np.: купить книгу, помыть кота, написать письмо. W niektórych przypadkach dopełnienie

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim Read More »

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski

Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim Język rosyjski od podstaw z Kasią i Kostkiem – zapraszamy! W języku rosyjskim do czasowników zwrotnych zaliczamy czasowniki z postfiksem -ся lub -сь. Wszystkie czasowniki zwrotne należą do nieprzechodnich. Tworzenie czasowników zwrotnych w języku rosyjskim Formy osobowe czasowników zwrotnych w języku rosyjskim tworzymy za pomocą postfiksów -ся lub -сь. Postfiks -ся

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski Read More »

Tryby czasowników rosyjskich

Tryby czasowników rosyjskich Czasowniki rosyjskie odmieniają się przez tryby. Tryb czasownika wskazuje na stosunek czynności lub stanu, który oznacza czasownik, do rzeczywistości. Prościej mówiąc, tryb określa, czy działanie jest realne czy też nierealne. Czasowniki w języku rosyjskim, podobnie jak w języku polskim, mają trzy tryby: oznajmujący przypuszczający rozkazujący Tryb oznajmujący rosyjski Czasowniki rosyjskie w trybie

Tryby czasowników rosyjskich Read More »

Temat czasownika w języku rosyjskim

Temat czasownika w języku rosyjskim Czasownik w języku rosyjskim ma dwa typy tematów: temat bezokolicznika oraz temat czasu teraźniejszego (temat czasu przyszłego prostego = temat czasu teraźniejszego). Część form czasownikowych tworzona jest od tematu bezokolicznika, a pozostała część – od tematu formy czasu teraźniejszego. Jak określić temat bezokolicznika? Temat bezokolicznika w języku rosyjskim możemy wyodrębnić

Temat czasownika w języku rosyjskim Read More »

#1 Uczymy się prawidłowo odmieniać rzeczowniki w języku rosyjskim (wideo)

Zapraszam do zapoznania się z materiałem wideo, którego treścią jest: httpvh://youtu.be/imdpbMx3snA Temat lekcji: Wskazówki, jak prawidłowo odmieniać rzeczowniki rosyjskie. Zagadnienia z gramatyki rosyjskiej omawiane w lekcji: 1) Określenie rodzaju rzeczowników rosyjskich Odnośniki do stron, na których są szczegółowo omawiane wybrane zagadnienia: Rzeczowniki rodzaju męskiego w języku rosyjskim Rzeczowniki rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Rzeczowniki rodzaju

#1 Uczymy się prawidłowo odmieniać rzeczowniki w języku rosyjskim (wideo) Read More »

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry