Tadżykistan+

Pielęgniarka została wydana za mąż na rozkaz prezydenta Tadżykistanu