Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski

Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski

W języku rosyjskim do czasowników zwrotnych zaliczamy czasowniki z postfiksem -ся lub -сь. Wszystkie czasowniki zwrotne należą do nieprzechodnich.

Tworzenie czasowników zwrotnych w języku rosyjskim

Formy osobowe czasowników zwrotnych w języku rosyjskim tworzymy za pomocą postfiksów -ся lub -сьPostfiks -ся dodajemy w przypadku gdy temat czasownika jest zakończony na spółgłoskę:

Temat czasownika na spółgłoskę Postfiks -ся Czasownik zwrotny rosyjski 
купает+сякупается
купать+ся купаться
учил+ся учился
катал+ся катался

Postfiks сь dodajemy w przypadku gdy temat czasownika zakończony jest na samogłoskę:

Temat czasownika na samogłoskę Postfiks -сь Czasownik zwrotny rosyjski 
мыла+сьмылась
купала+сь купалась
одевала+сь одевалась
обливала+сь обливалась

W języku rosyjskim za pomocą postfiksu -ся tworzymy także czasowniki bezosobowe ze znaczeniem biernym, np.: Я издаю книгу в Праге – Книга издаётся в Праге.

Znaczenie czasowników zwrotnych

Zwrotne imiesłowy przymiotnikowe tworzymy tylko za pomocą postfiksu -ся, np.: бреющий – бреющийся, учащая – учащаяся, слышущий – слышущиеся.

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski

Należy pamiętać, że podczas odmiany czasowników zwrotnych w języku rosyjskim postfiks -ся lub -сь występuje w każdej formie, np. czasownik купаться.

Przykłady odmiany czasowników zwrotnych czasu przeszłego w języku rosyjskim:

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯКупа́|юсьМыКупа́|емся
ТыКупа́|ешьсяВыКупа́|етесь
Он/Она/ОноКупа́|етсяОниКупа́|ются

Przykłady odmiany czasowników zwrotnych czasu przeszłego w języku rosyjskim:

ИнфинитивПрошедшее время м.р.Прошедшее время ж.р.Прошедшее время ср.р.Прошедшее время мн.ч.
Купи́-тьсяКупи́лсяКупи́ласьКупи́лосьКупи́лись
Гре-тьсяГрелсяГре́ласьГре́лосьГре́лись
Смея́-тьсяСмея́лсяСмея́ласьСмея́лосьСмея́лись
Ката́-тьсяКата́лсяКата́ласьКата́лосьКата́лись

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry