Czasownik

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim | Переходные и непереходные глаголы Czasowniki rosyjskie dzielą się na przechodnie i nieprzechodnie. Czasowniki przechodnie oznaczają czynność, która jest skierowana bezpośrednio na obiekt. Mogą one posiadać dopełnienie bliższe w bierniku bez przyimka, odpowiadające na pytanie kogo?/ co?, np.: купить книгу, помыть кота, написать письмо. W niektórych przypadkach dopełnienie […]

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim Read More »

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski

Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim Język rosyjski od podstaw z Kasią i Kostkiem – zapraszamy! W języku rosyjskim do czasowników zwrotnych zaliczamy czasowniki z postfiksem -ся lub -сь. Wszystkie czasowniki zwrotne należą do nieprzechodnich. Tworzenie czasowników zwrotnych w języku rosyjskim Formy osobowe czasowników zwrotnych w języku rosyjskim tworzymy za pomocą postfiksów -ся lub -сь. Postfiks -ся

Odmiana czasowników zwrotnych rosyjski Read More »

Tryby czasowników rosyjskich

Tryby czasowników rosyjskich Czasowniki rosyjskie odmieniają się przez tryby. Tryb czasownika wskazuje na stosunek czynności lub stanu, który oznacza czasownik, do rzeczywistości. Prościej mówiąc, tryb określa, czy działanie jest realne czy też nierealne. Czasowniki w języku rosyjskim, podobnie jak w języku polskim, mają trzy tryby: oznajmujący przypuszczający rozkazujący Tryb oznajmujący rosyjski Czasowniki rosyjskie w trybie

Tryby czasowników rosyjskich Read More »

Temat czasownika w języku rosyjskim

Temat czasownika w języku rosyjskim Czasownik w języku rosyjskim ma dwa typy tematów: temat bezokolicznika oraz temat czasu teraźniejszego (temat czasu przyszłego prostego = temat czasu teraźniejszego). Część form czasownikowych tworzona jest od tematu bezokolicznika, a pozostała część – od tematu formy czasu teraźniejszego. Jak określić temat bezokolicznika? Temat bezokolicznika w języku rosyjskim możemy wyodrębnić

Temat czasownika w języku rosyjskim Read More »

Czasowniki nieregularne rosyjskie | Разноспрягаемые глаголы

Czasowniki nieregularne rosyjskie | Разноспрягаемые глаголы Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący czasowników rosyjskich. W języku rosyjskim istnieje grupa czasowników nieregularnych, która w odmianie posiada końcówki z I oraz II koniugacji. Do tej grupy należą: хоте́ть — w liczbie pojedynczej jest odmieniany jako czasownik należący do I koniugacji (хочу — хочешь — хочет), natomiast w liczbie mnogiej

Czasowniki nieregularne rosyjskie | Разноспрягаемые глаголы Read More »

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry