Czasowniki rosyjskie

Znak miękki w końcówkach czasowników rosyjskich -тся czy ться?

Witam, Dzisiaj spróbujemy wyjaśnić kwestię (nie)zbędnego znaku miękkiego w końcówce czasownika. Kiedy piszemy –ТСЯ: 1) obiekt coś wykonuje – Андрей [что делает?] бреется. 2) obiekt jest w procesie wykonywania – Андрей [что сейчас делает?] сейчас бреется. 3) obiekt powtarza czynność – Андрей [что обычно делает?] обычно бреется утром. Czasownik w formie 3 osoby liczby pojedynczej …

Znak miękki w końcówkach czasowników rosyjskich -тся czy ться? Read More »

Czas przyszły czasowników rosyjskich

Czas przyszły czasowników rosyjskich – forma prosta Czasowniki dokonane w języku rosyjskim W języku rosyjskim formę czasu przyszłego prostego czasowników tworzymy od tematu czasowników czasu przyszłego prostego za pomocą tych samych końcówek, co formy czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest, a więc, po kolei: 1) Temat czasu przyszłego …

Czas przyszły czasowników rosyjskich Read More »