kolski półwysep kurs języka rosyjskiego+

O użyciu wyrazów су́дно i кора́бль w języku rosyjskim