Znak miękki w końcówkach czasowników rosyjskich -тся czy ться?+

Znak miękki w końcówkach czasowników rosyjskich -тся czy ться?