Rosjanie o Rosjanach+

Dlaczego Rosjanie są tak zadziwiający?