Тут говоря́т, ру́сский язы́к логи́чнее. А попро́буйте объясни́ть францу́зу, почему́ стака́н на столе́ стоит, ви́лка лежи́т, а пти́чка на дереве сиди́т.

Со стака́ном и ви́лкой я тут же вы́вела тео́рию: то, что скоре́е вертика́льное, чем горизонта́льное – оно́ стои́т; то, что скоре́е горизонта́льное, чем вертика́льное – оно́ лежи́т. Моя тео́рия тут же разби́лась о таре́лку – она́ скоре́е горизонта́льная, чем вертика́льная, но стои́т. Хотя́, е́сли её переверну́ть, то бу́дет лежа́ть. Тут же на ходу́ выво́дится ещё одна́ тео́рия: таре́лка стои́т, потому́ что у неё есть основа́ние, она́ стои́т на основа́нии. Тео́рия неме́дленно разбива́ется в хлам о сковоро́дку – у неё нет основа́ния, но она́ всё равно́ стои́т. Чудеса́. Хотя́ е́сли её засу́нуть в мо́йку, то там она́ бу́дет лежа́ть, приняв при э́том положе́ние бо́лее вертика́льное, чем на столе́. Отсю́да напра́шивается вы́вод, что всё, что гото́во к испо́льзованию, стои́т. (На э́том ме́сте хочется сказа́ть по́шлость.)

Но вот возьмём ещё оди́н предме́т – мяч обыкнове́нный де́тский. Он не горизонта́льный и не вертика́льный, при э́том по́лностью готов к испо́льзованию. Кто же ска́жет, что там, в углу́, мяч стоит? Е́сли мяч не выполня́ет роль ку́клы и его́ не наказа́ли, то он всё-таки́ лежи́т. И да́же е́сли его́ перенести́ на стол, то и на столе́ (о чу́до!) он бу́дет лежа́ть. Усложни́м зада́чу – поло́жим мяч в таре́лку, а таре́лку в сковоро́дку. Тепе́рь у нас мяч по-пре́жнему лежи́т (в таре́лке), сковоро́дка по-пре́жнему стоит (на столе́), вопро́с, что де́лает таре́лка?

Е́сли францу́з дослу́шал объясне́ние до конца́, то всё, его́ мир уже никогда́ не бу́дет пре́жним. В нём появи́лись таре́лки и сковоро́дки, кото́рые уме́ют стоя́ть и лежа́тьмир о́жил. Оста́лось доба́вить, что пти́чки у нас сидя́т. На ве́тке, на подоко́ннике и да́же на тротуа́ре. Францу́з нарису́ет в своём воображе́нии сини́цу, сидя́щую на ве́тке на пятой то́чке и болта́ющую в во́здухе ла́пками, и́ли бомжу́ющую воро́ну, сидя́щую, вы́тянув ла́пы и растопы́рив крылья, у ста́нции метро́. «Ру́сские – вы сумасше́дшие!» – ска́жет францу́з и заки́нет в вас уче́бником.

P.S.

Иностра́нец спра́шивает ру́сского садово́да:
А что э́то у Вас в саду́ растёт?
Э́то чёрная сморо́дина.
А почему́ она́ кра́сная?!
Да потому́, что ещё зелёная!

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

komentarzy 9
 1. Tłumacz 7 lat temu

  No faktycznie, nie jest łatwy :)

 2. zzm30 7 lat temu

  Ufff… Pół godziny czytania literka po literce, ale przeczytałam i nawet COŚ zrozumiałam! :-) Bardzo fajny tekst :))

 3. Jakub Kromer 7 lat temu

  no łatwy to on nie był ale jakos przeczytałem i cos nawet zrozumiałem

 4. Kasia 7 lat temu

  Ciekawie napisane. Nie wiedziałam, że ptaki po rosyjsku siedzą :)

 5. Daria Sałacka 6 lat temu

  Najtrudniejsza w tym języku jest nauka alfabetu – tyle.

 6. Vlad Kovalenko 6 lat temu

  Согласен на счет основания предмета – если у предмета есть основание, то он – стоит. И у сковородки тоже есть основание – дно, такое же как и у бутылки (кружки, вазы, кастрюли, пепельницы, подноса, и т. д.) и все эти предметы – стоят на столе, любое другое их положение на столе – лежат.

 7. Витя 6 lat temu

  Скорее всего, тарелка лежит в сковородке, так как тарелка полностью погружена в сковороду, стоять в сковороде – звучит коряво.

 8. Dominik Puchalski 6 lat temu

  Najpierw przez pół godziny uczyłem się alfabetu, a potem to czytałem 20 min i coś zrozumiałem :)

 9. axel king 5 lat temu

  A co w tym dziwnego? Po polsku też tak jest: ptak siedzi na drzewie, szklanka stoi na stole, patelnia stoi na kuchni a piłka leży na trawie :)) nic nadzwyczajnego? :p

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2018 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account