Dziwne imiona rosyjskie+

Dziwne imiona rosyjskie? Lata 20. w ZSRR – kopalnia pomysłów!