Wytwarzanie zabawek choinkowych w Rosji

Kurs języka rosyjskiego online - uczymy się czytać!

Słowniczek rosyjsko-polski

ёлочная игрушка – zabawka choinkowa

ёлочное украшение – ozdoba choinkowa

стеклодув – dmuchacz (szkła)

шар – kula

мастер – mistrz

художник – artysta

Piękne ozdoby choinkowe powstają w mniej pięknych warunkach, ale wychodzą spod rąk mistrzów.

Sami zobaczcie.

Созда́ние ёлочных игру́шек.

Проце́сс изготовле́ния ёлочных украше́ний начина́ется с выдува́ния. Для э́того испо́льзуется медици́нское стекло́. Из ка́ждой тако́й стекля́нной трубы получа́ется 2-3 загото́вки.

Выдува́ется ёлочное украше́ние за оди́н вы́дох. Поэ́тому, когда́ вы ви́дите огро́мный шар, зна́йте, что он сде́лан друго́й те́хникой.

За 6 часо́в стеклоду́вы выдува́ют по 250-300 шаро́в. Обучи́ться э́тому не́где, поэ́тому все стеклоду́вы, как в старине́, передаю́т свои́ зна́ния напряму́ю сле́дующему поколе́нию.

По́сле вы́дувки загото́вки попадают в покра́сочную. Здесь нано́сят слой ла́ка, но тогда́ украше́ние бу́дет немно́го прозра́чным (для подсве́чника, наприме́р), ли́бо перед э́тим нано́сится ещё слой алюми́ния. Алюми́ний по́лностью убира́ет прозра́чность и добавля́ет бо́льше бле́ска.

Мастеро́в-худо́жников приме́рно в четы́ре ра́за бо́льше, чем стеклоду́вов. Те, кто до́льше рабо́тает на фа́брике, выполня́ют бо́лее сло́жную рабо́ту, а но́венькие поле́гче. Но худо́жественное образова́ние явля́ется обяза́тельным.

Бо́льшую часть вре́мени украше́ния со́хнут.

Wytwarzanie zabawek choinkowych.

Proces przygotowania zabawek choinkowych zaczyna się od wydmuchiwania. W tym celu wykorzystywane jest szkło medyczne. Z każdej takiej szklanej rury wychodzą 2-3 przyszłe ozdoby.

Ozdoba choinkowa wydmuchiwana jest na jednym wydechu. Dlatego, gdy widzicie ogromną kulę, wiedzcie, że jest ona wykonana inną techniką.

W ciągu 6. godzin dmuchacze wydmuchują po 250-300 bombek. Nie ma gdzie nauczyć się tej sztuki, dlatego dmuchacze jak za dawnych lat przekazują swoją wiedzę następnemu pokoleniu bezpośrednio.

Po wydmuchaniu ozdoby trafiają do malowania. Tu jest nanoszona warstwa lakieru, ale wtedy ozdoba będzie nieco przezroczysta (na przykład jako świecznik), albo wcześniej nanoszona jest warstwa aluminium. Aluminium zupełnie niweluje przezroczystość i dodaje więcej blasku.

Mistrzów-artystów jest mniej więcej cztery razy więcej niż dmuchaczy. Ci, którzy dłużej pracują w fabryce wykonują trudniejsze prace, a nowicjusze prostsze. Ale wykształcenie artystyczne jest obowiązkowe.

Większość czasu ozdoby schną.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij!
Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry